KVKK

Kullanım Sorumluluğu Reddi

Bu web sitesinde verilen veriler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Tavsiye niteliği taşımaz. Sağlanan bilgilerin hem doğru hem de güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, herhangi bir hata için sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 

 

KVKK Bilgilendirme

 

Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla gerektiği hallerde ve gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz. 

Politika'yı kabul etmeniz halinde Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Web Sitesi'ni ziyaret etmeniz halinde, üye olmasanız dahi aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

·         IP adresiniz;

·         Konumunuz;

·         Web Sitesi'ni kullanım şekliniz, süreniz ve gezinme tercihleriniz;

·         Bağlantı sağladığınız cihaza ait özellikler;

Web Sitesi'ne yönlendirilmiş olduğunuz diğer web siteleri, link ve kanallar.

Kategori

Veri türü

Açıklama

Konum

Yaklaşık konum

Kullanıcının veya cihazın fiziksel olarak bulunduğu 3 kilometrekare ya da üzeri büyüklükte bir alan (kullanıcının bulunduğu şehir gibi) veya Android'in

ACCESS_COARSE_LOCATION izni tarafından sağlanan konum.

Tam konum

Kullanıcının veya cihazın 3 kilometrekareden küçük bir alan içindeki fiziksel konumu. Örneğin, Android'in ACCESS_FINE_LOCATION izni tarafından sağlanan konum.

Kişisel bilgiler

Ad

Kullanıcının tercih ettiği hitap şekli. Örneğin, adı, soyadı veya takma adı.

Kullanıcı kimlikleri

Tanımlanabilen bir kişiyle ilgili tanımlayıcılar. Örneğin, hesap kimliği, hesap numarası veya hesap adı.

Telefon numarası

Kullanıcının telefon numarası.

Diğer bilgiler

Doğum tarihi, cinsel kimlik, gazilik durumu vb. diğer kişisel bilgilerin tümü.

Finansal bilgiler

Kullanıcı ödeme bilgileri

Kullanıcının mali hesapları hakkında bilgiler. Örneğin, kredi kartı numarası.

İşlem geçmişi

Kullanıcının alışveriş veya ödeme işlemleri ile ilgili bilgiler.

Fotoğraflar ve videolar

Fotoğraflar

Kullanıcının fotoğrafları.

Videolar

Kullanıcının videoları.

Dosyalar ve dokümanlar

Dosyalar ve dokümanlar

Kullanıcının dosya veya dokümanları ya da dosya veya dokümanları hakkında bilgiler (ör. dosya adları).

Uygulama etkinliği

Uygulama işlemleri

Kullanıcının uygulamayla nasıl etkileşim kurduğu hakkında bilgiler. Örneğin, bir sayfayı kaç kere ziyaret ettiği veya hangi bölgelere dokunduğu.

Uygulama içi arama geçmişi

Kullanıcının uygulamanızın içinde yaptığı aramalarla ilgili bilgiler.

Yüklü uygulamalar

Kullanıcının cihazında yüklü uygulamalarla ilgili bilgiler.

Kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikler

Burada veya diğer bölümlerde listelenmemiş, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin tamamı. Örneğin, kullanıcı biyografileri, notlar veya açık uçlu yanıtlar.

Diğer işlemler

Burada listelenmeyen diğer tüm uygulama içi kullanıcı etkinlikleri veya işlemleri. Örneğin, oyun oynama, beğenmeler ve iletişim seçenekleri.

Uygulama bilgileri ve performansı

Kilitlenme günlükleri

Uygulamanızdan alınan kilitlenme günlüğü verileri. Örneğin, uygulamanızın kilitlenme sayısı, yığın izlemeler (stack trace) veya bir kilitlenme ile doğrudan ilişkili diğer bilgiler.

Teşhisler

Uygulamanızın performansı hakkında bilgiler. Örneğin, pil ömrü, yükleme süresi, gecikme, kare hızı veya teknik teşhisler.

Uygulama performansıyla ilgili diğer veriler

Burada listelenmemiş diğer tüm uygulama performansı verileri.

Cihaz veya diğer kimlikler

Cihaz veya diğer kimlikler

Tek bir cihaz, tarayıcı veya uygulamayla ilişkili tanımlayıcılar. Örneğin, IMEI numarası, MAC adresi, Widevine cihaz kimliği, Firebase yükleme kimliği veya reklam tanımlayıcısı.

1. Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;  

•    Kimlik Verisi     : Ad, soyad, TC kimlik numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet vb. kimlik verileriniz ile ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da benzeri kimlik belgesiyle elde edilen kişisel verileriniz,
•    İletişim Verisi     :  Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. iletişim verileri
•    Finansal Veri    :  Banka hesap numarası, IBAN numarası vb.
•    Sağlık Verisi    :  Dosyanızda takip edilmesi amacıyla kendi sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri,  hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlar,
•    Dijital Veri    : Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kamera sistemi görüntü ve ses kaydı, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
•    Diğer        :  Sağlık hizmetlerinizin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,  Web siteniz ve mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

 2. Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlar ile işlenebileceği konusunda sizi bilgilendiririz;  

•    Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
•    İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,  
•    Yasal ve dü b leyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
•    Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,  
•    Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevunuz hakkında bilgilendirilmek,
•    Hasta Hizmetleri, Sağlık Personelleri ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
•    Hastane Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
•    Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,  
•    İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
•    Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
•    Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,  
•    Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma  yapılması,  Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit edilmesi,  Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından size verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, 
•    Hastane Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından hastaneniz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,  Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,  Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.  

3. Yukarıda belirtilen Kişisel ve Özel Nitelikli kişisel verilerin Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendiririz.

Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;  

•    Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
•    Sosyal Güvenlik Kurumu,
•    Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
•    Nüfus Genel Müdürlüğü,
•    Türkiye Eczacılar Birliği,
•    Adli makamlar,
•    Tıbbi teşhis ve tedavi için Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve yut dışında bulunan franchise klinikler, laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile,  sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu,
•    Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler,
•    Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığınız üçüncü kişiler,
•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
•    Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendiririz.

Yukarıda belirtilen bilgileri okuduğumu ve Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından detaylı olarak yukarıda açıklanan kişiler verilerimin toplanmasının hukuki sebebi;  

•    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
•    3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
•    663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,  Özel Hastaneler Yönetmeliği,
•    Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
•    Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
•    Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum. 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarım:

•    Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme,
•    Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
•    İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
•    Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma bilgi verildi. 


5- Muayene Odaları İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni konusunda sizi bilgilendiririz;

•    Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından hazırlanmıştır.
•    Klinik binası içerisinde yer alan muayene odaları dahil tüm ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.
•    Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.
•    Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bunun dışında hiçbir kurum veya kişi ile paylaşılmayacaktır.
•    Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:24 İç kapı no:3 Beyoğlu/İstanbul  adresine veya kamera kaydının alındığı Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden 
info@gulumse.com.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerimi, https://gulumse.com.tr/ web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak; İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:24 İç kapı no:3 Beyoğlu/İstanbul Şirket genel müdürlüğüne yetkili personele teslim edebileceğimi, E-posta yoluyla yapmak istediğim başvurularımı info@gulumse.com.tr  adresine yapabileceğimi, noter kanalıyla gönderebileceğimi biliyorum. 

Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım,veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metni içerisinde belirtilen amaçlarla, yine aydınlatma metni içerisinde belirtilen kişilerle paylaşılmak kaydıyla muayene odasında kamera kaydı görüntülerinin ve ses kaydının alınmasına, kişisel verilerimin belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM. 

 

Sözleşmeler

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://gulumse.com.tr/ web adresindeki SÖZLEŞMELER alanındaki ilgili form üzerinden doldurarak; İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:24 İç kapı no:3 Beyoğlu/İSTANBUL Şirket genel müdürlüğü kurumsal iletişim departmanına gönderim sağlayabilir, E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@gulumse.com.tr adresine yapabilir ya da noter kanalıyla gönderim sağlayabilirsiniz.

 

Çerez Politikası

Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibi olduğu gulumse.com.tr  web sitesinin ("Web Sitesi") ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerine daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Çerez Politikası ("Politika"), tüm Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarına hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında site ziyaretçilerinin hangi tür kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır.
İşbu Politika, Web Sitesi'ne hangi teknolojilerle, hangi yöntemlerle ve ne şekilde bağlandığınıza bağlı olmaksızın uygulanacaktır. Web Sitesi'ne erişmeniz, Web Sitesi'ni taramanız ve herhangi bir şekilde kullanmanız halinde, Politika'yı okumuş, onaylamış ve bu Politaka'da belirtilen sınırlı amaç çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermiş kabul edileceksiniz. Eğer hiçbir kişisel veya kişisel olmayan verinizin bu Politika kapsamında kullanılmasını istemiyorsanız bu Web Sitesi'ne erişmemeniz ve bu adımdan sonrasına geçmemeniz gerekmektedir.
Politika'yı kabul etmeniz ve Web Sitesi'ni ziyaret etmeniz halinde, üye olmasanız dahi aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

·         IP adresiniz;

·         Konumunuz;

·         Web Sitesi'ni kullanım şekliniz, süreniz ve gezinme tercihleriniz;

·         Bağlantı sağladığınız cihaza ait özellikler

Web Sitesi'ne yönlendirilmiş olduğunuz diğer web siteleri, link ve kanallar.

I. Reşit Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi'ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi'ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

II. Çerez Nedir Ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kurulan bir veri depolama dosyasıdır. Bu dosyada oturum bilgileriniz ve benzeri verileriniz saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi'ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi'ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.
Web Sitesi'nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için Şirket tarafından yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve aynı şekilde; iş birliği yaptığımız üçüncü kişi, kurum ve web sitelerinin sizlere daha uygun hizmet ürün veya teklifler sunabilmesi için üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.
Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları;

·         Web Sitesi'nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,

·         Şirket'in sizin Web Sitesi'ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,

·         Şirket'in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.

III. Çerezlerle Hangi Tür Verileriniz İşlenmektedir?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi'ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi'nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

IV. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi'nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi'nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.
Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.
İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde video ve sosyal medya içeriklerine rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitesi'nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi'ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz.
Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.
Web Sitesi, toplanan kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurtdışında, yeterli korumanın bulunduğu veya bulunmadığı üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Web Sitesi'nde kalmayı tercih ederek, Politika'yı onaylamış kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık rıza göstermiş olacaksınız.
Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir.
Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır.
Web Sitesi; Facebook, Twittter ve Instagram gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır.
Web Sitesi'ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.
Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi/gizlilik politikalarını dikkatlice inceleyin.

 V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi'nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

·         Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
2. Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri'ne dokunun veya tıklayın.
3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar'ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.

·         Google Chrome

1. Chrome menüsü simgesini seçin.
2. Ayarlar'ı seçin.
3. Sayfanın alt kısmına yakın bir yerde bulunan Gelişmiş ayarları göster'i seçin.
4. "Gizlilik" bölümünde, İçerik ayarları'nı seçin.
5. Sitelerin veri ayarlamasını engelle'yi seçin.
6. Bitti'yi seçin.

·         Mozilla Firefox

1. Firefox tarayıcınızda Web Sitesi'ni açın.
2. Adres çubuğunun yanında bulunan "i" butonuna basın.
3. Açılan kutucukta daha fazla bilgi butonuna tıklayın.
4. Açılan Sayfa Bilgisi ekranında İzinler'i tıklayın.
5. "Çerez bırakabilir" başlığı altında "Engelle" kutucuğunu işaretleyerek pencereyi kapatın.

·         Safari

1. Ayarlar uygulamasını açın.
2. Açılan ekranda Safari ayarlarına girin.
3. "Çerezleri Engelle"yi seçin.
4.  Açılan ekranda "Asla", "Üçüncü Parti ve Reklamlar" seçeneklerinden birini kendi tercihinize göre belirleyin.

VI. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

1. Kullanıcının Hakları: 

Kullanıcı, aşağıdaki hususları "Bizimle İletişime Geçin" "Ailesine Katıl" "İş Başvuru Formu" "Görüş-Öneri" "Doktoruna Sor" "Randevu Al" "Çözüm Ortaklığı" "Anlaşmalı Kurum"  "İletişim" bölümlerinde yer alan kanallar vasıtasıyla Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd.Şti.’den talep edebilir:
1. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediği hakkında bilgi,
2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin kapsam ve yöntemleri hakkında bilgi,
3. İşlemenin amacı ve amaca uygun olup olmadığı hakkında bilgi,
4. Kişisel Veri aktarımının yapıldığı ve Türkiye'de bulunan veya bulunmayan üçüncü kişilerin kimlik bilgileri,
5. Kişisel Verinin yanlış veya eksik bir şekilde işlendiği takdirde düzeltilmesi,
6. İşlemenin amacı hükmünü yitirdiğinde Kişisel Verilerin silinip yok edilmesi,
7. Kişisel Verileri aktarılmış olan üçüncü kişileri 1.5 ve 1.6 maddelerinde belirlenmiş taleplere ilişkin bilgilendirmek için Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti'den talepte bulunulması,
8. Otomatik sistemlerle Kişisel Veri analizi sonucunda kullanıcıya karşı oluşan herhangi bir sonuca itiraz edilmesi,
9. Kişisel Verilerin yasadışı olarak İşlenmesi sonucunda oluşan zararlar için tazminat talep edilmesi.

 

2. Haklarınızın Sınırları

1. Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, makul olmayan nedenlerle tekrarlanan, yeni sistem ve/veya sistemler kurma veya mevcut sistem, usul ve uygulamaları temelden değiştirme gibi orantısız teknik girişimleri gerektiren, diğer kişilerin bilgilerinin gizliliğini riske atabilecek veya yedek sistemlerde yer alan ilgili bilgilere ilişkin veya  . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği açısından ciddi masraf gerektiren talepler gibi son derece elverişsiz talepleri reddedebilir.
2. . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Kullanıcıya Kişisel Verilerine erişimi ve Kişisel Verilerinin düzeltilmesini aşırı çaba ve masraf gerektirmediği takdirde sağlayabilir. . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 'nin amacı, Kişisel Verileri arızi veya kasti tahribattan koruyup hizmet ve servislerin sürdürülmesini sağlamaktır. Bundan dolayı, . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'den bilgilerin silinmesine ilişkin Kullanıcı talebi sonrasında . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kayıtlı kopyaları etkin sunucudan derhal silmeyebilir ve yedek sistemdeki bilgileri kaldırmayabilir.


3. Kullanıcının Yükümlülükleri

1. Kullanıcı, e-posta adresi, iletişim bilgileri, ödeme ve faturalandırma bilgileri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın edindiği ve . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'ne verilen her Kişisel Verinin tam, doğru ve güncel olduğunu, verilen bilgilerin eksik, hatalı ve güncel olmaması halinde tüm risk ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve garanti eder.
2. Kullanıcı, aile fertleriyle ilgili veya onlara ait olan her türlü Kişisel Verinin ilgili veri sahibinin rızası uyarınca verilmiş olduğunu kabul ve garanti eder.
3. Kullanıcı, Kişisel Verilerini . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından talep edilmesi halinde doğrulayacağını kabul ve taahhüt eder.
4. Kullanıcı, Kişisel Verilerinde değişik olduğunda derhal . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni bilgilendirecektir.
5. Kullanıcı, elektronik cihazlar vasıtasıyla Kişisel Verisini paylaştığında bütün gerekli güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 'nin web sitesine erişimini sağlarken güvenli ve uygun yazılım ve bağlantılar kullandığını ve buna ilişkin tüm riskin kendisinde olduğunu kabul eder.
6. Kullanıcı, üçüncü şahıslardan hileli ve dolandırıcılık amaçlı çağrılar alabileceğini, bu aramaların . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ünvanı kullanılarak gerçekleştirilebileceğini, . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin bu aramalar sırasındaki Kişisel Veri paylaşımından ve güvenliğinden sorumlu olmadığını kabul eder.
7. Kullanıcı, üçüncü bir şahsın Kullanıcının telefon numarası gibi iletişim bilgilerini ve araçlarını kullanarak yukarıda yer alan herhangi bir hakkın kullanılması için talepte bulunması halinde . Özel Gülümse Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin bu durumdan sorumlu olmayacağını kabul eder.

VII. Bizimle İletişime Geçin

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek ve Politika'yı kabul ederek Web Sitesi'ni ziyaret etmeniz sırasında işlenen kişisel verilerinizin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@gulumse.com.tr

 

ПОСЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

Наши лучшие специалисты ждут, чтобы помочь вам. Свяжитесь с нами.


КОНТАКТ